Biotech

Bio Tech Products Company je prvobitno bila nemačka kompanija koja se bavila proizvodnjom nutritivnih suplemenata. Kasnije se Bio Tech integrisao sa američkim proizvođačem suplemenata MLO, te je nova kompanija nazvana BioTech USA. BioTech USA stavlja naglasak na naučna dostignuća, i, koristeći istraživanja svojih inženjera, stalno proizvodi i razvija nove proizvode. Bio Tech USA poseduje ogroman kapacitet proizvodnje, shodno zahtevima bodybuildera, i ostalih sportista, sposoban je da proizvede više hiljada proizvoda u minutu. Snaga ovog proizvođača je u istraživanju i razvoju. Njegovi visokoobrazovani naučni radnici iz oblasti nauke o ishrani, hemije namirnica i tehnologije namirnica, raspolažu ogromnim iskustvom. Ovaj visoki stepen znanja i iskustva obezbeđuju primenu teorijskih saznanja u praksi. Bio Tech USA je kompanija koja proizvodi dodatke ishrani, koja je jedna od vodeća na tržištu i koja konstantno razvija svoje proizvode u cilju sigurnog povećanja učinka sportista

Pages

  -za povećanje mišićne snage -za povećanje mišićne izdržljivosti -čist kreatin monohidrat   100% Creatine Monohydrate je proizvod za povećanje snage....
  -za povećanje mišićne snage -za povećanje mišićne izdržljivosti -čist kreatin monohidrat   100% Creatine Monohydrate je proizvod za povećanje snage....
  -za povećanje mišićne snage -za povećanje mišićne izdržljivosti -čist kreatin monohidrat   100% Creatine Monohydrate je proizvod za povećanje snage....
  -za povećanje mišićne snage -za povećanje mišićne izdržljivosti -čist kreatin monohidrat   100% Creatine Monohydrate je proizvod za povećanje snage....
  -napravljen od najčistijeg mikrofiltriranog izolata proteina surutke -potpomaže izgradnju čiste mišićne mase -sprečava razgradnju mišića   Iso Whey Zero...
  -za bržu izgradnju mišićne mase -za zaštitu mišića od razgradnje   L-Glutamine je amino kiselina, a amino kiseline su neophodne za izgradnju mi...
  Amino ST 5300, je još jedan preparat koji nam stiže iz Biotech USA.  Amino ST 5300 je načinjen od 100 % kristalnih aminokiselina, farmaceutskog stepena čistoće, koje su...
  -tablete sa ukusom jednostavne za konzumiranje -odličan spoj ćelijskih volumizera -podiže motivaciju za trening -poboljšava sagorevanje masti   Kreatin je...
  Svaka tableta sadrži 1000mg čistog kreatin monohidrata i odgovarajuću količinu maltodekstrina i dekstroze. Veća količina kreatina u mišićima ima za posledicu stvaranje veće količine...

Pages

Subscribe to RSS - Biotech